Làm Nhà phân phối Sơn Jotex Toàn quốc

Ngày đăng: 31/03/2020

Thành viên Công ty - Bộ phận quản lý & kinh doanh 

        

 Giám đốc kinh doanh Công ty CP Sơn Jotex - Trần Khánh Hòa - Điện thoại 0904 111 700

Phụ trách kinh doanh Công ty CP Sơn Jotex - Dương Xuân Hào - Điện thoại 0983 078 380

Phụ trách kinh doanh Công ty CP Sơn Jotex - Bùi Ngọc Thiên - Điện thoại 0987 938 765

Phụ trách kinh doanh Công ty CP Sơn Jotex - Doãn Văn Cường - Điện thoại 0386.844.645

 

 

Tin liên quan

Khai trương Nhà phân phối

31/07/2023 09:57:04 PM

THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG

14/03/2023 08:28:03 PM

Công ty thông báo về việc tổ chức khai trương cho Nhà phân phối, Đại lý mở mới sơn.

Tin tức & sự kiện

Khai trương Nhà phân phối

Khai trương Nhà phân phối Cà Mau

THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG

Khai trương nhà phân phối Quang Nhu - Tỉnh Hoà Bình