Thăm quan du lịch và phát triển thị trường

Ngày đăng: 24/03/2020

Trong chuyến công tác phát triển thị trường tại các Tỉnh Phía Nam và Tây Nguyên, Nha Trang và Bình Thuận bộ phận kinh doanh của Công ty đã mở rộng được nhiều thị trường mới và kết hợp thăm quan du lịch tìm hiểu tại các địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

CÔNG TY THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG

14/03/2023 08:28:03 PM

Công ty thông báo về việc tổ chức khai trương cho Nhà phân phối, Đại lý mở mới sơn.

Tin tức & sự kiện

Khai trương Nhà phân phối Cà Mau

CÔNG TY THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG

Khai trương nhà phân phối Quang Nhu - Tỉnh Hoà Bình

Khai trương Nhà phân phối Thăng Tình